Biblia

1
Felele pedig a Naamából való Cófár, és monda:
2
Mindamellett az én gondolataim feleletre kényszerítenek engem, és e miatt nagy az izgatottság bennem.
3
Hallom gyalázatos dorgáltatásomat, de az én értelmes lelkem megfelel majd értem.
4
Tudod-é azt, hogy eleitől fogva, mióta az embert e földre helyheztette,
5
Az istentelenek vígassága rövid ideig tartó, és a képmutató öröme egy szempillantásig való?
6
Ha szinte az égig érne is az ő magassága, és a felleget érné is a fejével:
7
Mint az emésztete, úgy vész el örökre, és akik látták, azt mondják: Hol van ő?
8
Mint az álom, úgy elrepül és nem találják őt; eltünik, mint az éjjeli látomás.
9
A szem, amely rá ragyogott, nem látja többé, és az ő helye sem törődik már vele.
10
Fiai a szegények kedvében járnak, és kezei visszaadják az ő rablott vagyonát.
11
Csontjai, ha megtelnek is ifjú erővel, de vele együtt roskad az a porba.
12
Ha édes az ő szájában a gonoszság, és elrejti azt az ő nyelve alá;
13
És kedvez annak és ki nem veti azt, hanem ott tartogatja ínyei között:
14
Az ő étke elváltozik az ő gyomrában, vipera mérgévé lesz a belében.
15
Gazdagságot nyelt el, de kihányja azt, az ő hasából kiűzi azt az Isten.
16
A viperának mérgét szopta és a siklónak fulánkja öli meg őt,
17
Hogy ne lássa a folyóvizeket, a tejjel és mézzel folyó patakokat.
18
Amit másoktól szerzett, vissza kell adnia, nem nyelheti el, ép így az ő cserébe kapott vagyonát is, hogy ne örvendezhessen annak.
19
Mert megrontotta és ott hagyta a szegényeket, házat rabolt, de nem építi meg azt.
20
Mivel gyomra nem tudott betelni, nem is mentheti meg semmi drágaságát.
21
Az ő falánksága elől semmi sem maradt meg, azért nem lesz tartós az ő jóléte.
22
Mikor teljes az ő bősége, akkor is szükséget lát, és mindenféle nyomorúság támad reá.
23
Mikor meg akarja tölteni a hasát, reá bocsátja haragjának tüzét, és azt önti rá étele gyanánt.
24
Mikor vasból csinált fegyver elől fut, acélból csinált íj veri át.
25
Kihúzza és az kijön a testéből és kivillan az epéjéből; rettegés támad felette.
26
Mindenféle titkos sötétség van az ő vagyonán; fúvás nélkül való tűz emészti meg őt; elpusztíttatik az is, ami sátrában megmaradt.
27
Megjelentik álnokságát az egek, és a föld ellene támad.
28
Házának jövedelme eltünik, szétfoly az az ő haragjának napján.
29
Ez a gonosz ember fizetése Istentől, és az ő beszédének jutalma a Mindenhatótól.