Biblia

1
Az Úr uralkodik, örüljön a föld; örvendezzenek a temérdek szigetek.
2
Felhő és homályosság van körülte; igazság és jogosság az ő székének erőssége.
3
Tűz jár előtte, és köröskörül elégeti az ő szorongatóit.
4
Megvilágosítják az ő villámai a világot; látja és megretteg a föld.
5
A hegyek, mint a viasz megolvadnak az Úr előtt, az egész földnek Ura előtt.
6
Az egek hirdetik az ő igazságát, és minden nép látja az ő dicsőségét.
7
Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, akik bálványokkal dicsekednek; meghajolnak előtte mind az istenek.
8
Hallotta és örvendeze Sion, és örülének Júdának leányai a te ítéleteidnek Uram!
9
Mert te felséges vagy Uram az egész földön, és igen felmagasztaltattál minden isten felett!
10
Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt! Megőrzi ő az ő kegyeltjeinek lelkét; a gonoszok kezéből megszabadítja őket.
11
Világosság támad fel az igazra, és az egyenesszívűekre öröm.
12
Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az ő szentséges emlékezetét!