Biblia

1
Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodadolgokat cselekedett; megsegítette őt az ő jobbkeze és az ő szentséges karja.
2
Tudtul adta az Úr az ő szabadítását; a népek előtt megjelentette az ő igazságát.
3
Megemlékezett az ő kegyelméről és Izráel házához való hűségéről; látták a föld határai mind a mi Istenünknek szabadítását.
4
Vígan énekelj az Úrnak te egész föld; harsanjatok fel, örvendezzetek és zengedezzetek!
5
Zengedezzetek az Úrnak hárfával, hárfával és hangos énekléssel;
6
Trombitákkal és kürtzengéssel vígadozzatok a király, az Úr előtt!
7
Harsogjon a tenger és minden benne való, a világ és akik lakoznak benne.
8
A folyóvizek tapsoljanak, a hegyek együttesen örvendezzenek
9
Az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet; megítéli a világot igazsággal és a népeket méltányossággal.