Biblia

1
Énekeljetek az Úrnak új éneket; énekelj az Úrnak te egész föld!
2
Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét; hirdessétek napról-napra az ő szabadítását.
3
Beszéljétek a népek között az ő dicsőségét, minden nemzet között az ő csodadolgait;
4
Mert nagy az Úr és igen dicséretes, rettenetes minden isten felett.
5
Mert a nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott.
6
Ékesség és fenség van előtte; tisztesség és méltóság az ő szent helyén.
7
Adjatok az Úrnak népeknek nemzetségei: adjatok az Úrnak dicsőséget és tisztességet!
8
Adjátok az Úrnak neve dicsőségét; hozzatok ajándékot és jőjjetek be az ő tornácaiba!
9
Hajoljatok meg az Úr előtt szent ékességben; rettegjen előtte az egész föld!
10
Mondjátok a népek között: Az Úr uralkodik; megerősítette a földet, hogy meg ne induljon; ő ítéli meg a népeket igazsággal.
11
Örüljenek az egek és örvendezzen a föld; harsogjon a tenger és minden benne való!
12
Viduljon a mező és minden, ami rajta van; örvend akkor az erdő minden fája is,
13
Az Úrnak orcája előtt, mert eljön, mert eljön, hogy megítélje e földet. Megítéli majd a világot igazsággal, és a népeket az ő hűségével.