Biblia

1
Az éneklőmesternek a Jónathelem rehokimra; Dávidnak miktámja; mikor megragadták őt a filiszteusok Gáthban.
2
Könyörülj rajtam Istenem, mert halandó tátog ellenem és mindennap hadakozván, nyomorgat engem!
3
Ellenségeim minden napon tátognak reám: bizony sokan hadakoznak ellenem, oh magasságos Isten!
4
Mikor félnem kellene is, én bízom te benned.
5
Isten által dicsekedem az ő igéjével; az Istenben bizom, nem félek; ember mit árthatna nékem?
6
Minden nap elforgatják beszédeimet; minden gondolatjok ellenem van, ártalomra.
7
Egybegyűlnek, elrejtőznek, sarkaimat lesik, mert kivánják az én lelkemet.
8
Gonoszsággal menekedhetnének? Haraggal rontsd meg, oh Isten, a népeket!
9
Bujdosásomnak számát jól tudod: szedd tömlődbe könnyeimet! Avagy nem tudod-é azoknak számát?
10
Meghátrálnak majd ellenségeim, mikor kiáltok; így tudom meg, hogy velem van az Isten.
11
Dicsérem Istent, az ő ígéretéért, dicsérem az Urat az ő igéretéért.
12
Istenben bízom, nem félek; ember mit árthatna nékem?
13
Tartozom, oh Isten, az én néked tett fogadásaimmal; megadom néked a hálaáldozatokat;
14
Mert megszabadítottad lelkemet a haláltól, bizony az én lábaimat az eleséstől; hogy járjak Isten előtt az életnek világosságában.