Biblia

1
Dicsérjétek az Urat. Dicsérjétek Úrnak szolgái! dicsérjétek az Úrnak nevét,
2
Áldott legyen az Úr neve mostantól fogva és örökké!
3
Napkelettől fogva napnyugotig dicsértessék az Úr neve!
4
Felmagasztaltatott az Úr minden pogány nép felett; dicsősége túl van az egeken.
5
Kicsoda hasonló az Úrhoz, a mi Istenünkhöz, aki a magasságban lakozik?
6
Aki magát megalázva, tekint szét mennyen és földön;
7
Aki felemeli az alacsonyt a porból, és a szűkölködőt kivonssza a sárból,
8
Hogy odaültesse őket a főemberek közé, az ő népének főemberei közé;
9
Aki beülteti a meddőt a házba, mint magzatoknak anyját, nagy örömre. Dicsérjétek az Urat!