Biblia

1
Mikor Izráel népe kijöve Égyiptomból, Jákóbnak házanépe az idegen nép közül:
2
Júda lőn az ő szentséges népe és Izráel az ő királysága.
3
A tenger látá őt és elfutamodék; a Jordán hátrafordula.
4
A hegyek szöknek vala, mint a kosok, s a halmok, mint a juhoknak bárányai.
5
Mi a bajod, te tenger, hogy megfutamodál, és te Jordán, hogy hátrafordulál?
6
Hegyek, hogy szöktök vala, mint a kosok? Ti halmok, mint a juhoknak bárányai?
7
Indulj meg te föld az Úr orcája előtt, a Jákób Istene előtt,
8
Aki átváltoztatja a kősziklát álló tóvá, és a szirtet vizek forrásává.