Biblia

1
Dicsérjétek az Urat. Boldog az ember, aki féli az Urat, és az ő parancsolataiban igen gyönyörködik.
2
Hős lesz annak magva a földön; a hívek nemzedéke megáldatik.
3
Gazdagság és bőség lesz annak házában, s igazsága mindvégig megmarad.
4
Az igazakra világosság fénylik a sötétben: attól aki irgalmas, kegyelmes és igaz.
5
Jó annak az embernek, aki könyörül és kölcsön ad; dolgait pedig igazán végezi.
6
Mivelhogy soha sem ingadoz: örök emlékezetben lesz az igaz.
7
Semmi rossz hírtől nem fél; szíve erős, az Úrban bizakodó.
8
Rendületlen az ő szíve; nem fél, míglen ellenségeire lenéz.
9
Osztogat, adakozik a szegényeknek; igazsága megmarad mindvégig; az ő szarva felemeltetik dicsőséggel.
10
Látja ezt a gonosz és dühöng; fogait csikorgatja és eleped; a gonoszok kivánsága semmivé lesz.