Biblia

1
Dícsérjétek az Urat. Dicsérem az Urat teljes szívből: az igazak környezetében és a gyülekezetben.
2
Nagyok az Úrnak cselekedetei; kivánatosak mindazoknak, akik gyönyörködnek azokban.
3
Dicsőség és méltóság az ő cselekedete, és igazsága megmarad mindvégig.
4
Emlékezetet szerzett az ő csudálatos dolgainak; kegyelmes és irgalmas az Úr.
5
Eledelt ad az őt félőknek; megemlékezik az ő szövetségéről örökké.
6
Cselekedeteinek erejét tudtul adta az ő népének, nékik adván a pogányok örökségét.
7
Kezeinek cselekedetei hűség és igazság; minden ő végzése tökéletes.
8
Megingathatlanok örökké és mindvégig; hívségből és egyenességből származottak.
9
Váltságot küldött az ő népének, elrendelte szövetségét örökre; szent és rettenetes az ő neve.
10
A bölcseség kezdete az Úrnak félelme; jó belátása van mindenkinek, aki ezt gyakorolja; annak dicsérete megmarad mindvégig.