Biblia

1
Bölcseség megépítette az ő házát, annak hét oszlopát kivágván.
2
Megölte vágnivalóit, kitöltötte borát, asztalát is elkészítette.
3
Elbocsátá az ő leányit, hivogat a város magas helyeinek tetein.
4
Ki tudatlan? térjen ide; az értelem nélkül valónak ezt mondja:
5
Jőjjetek, éljetek az én étkemmel, és igyatok a borból, melyet töltöttem.
6
Hagyjátok el a bolondokat, hogy éljetek, járjatok az eszességnek útán.
7
Aki tanítja a csúfolót, nyer magának szidalmat: és aki feddi a latrot, szégyenére lesz.
8
Ne fedd meg a csúfolót, hogy ne gyűlöljön téged; fedd meg a bölcset, és szeret téged.
9
Adj a bölcsnek, és még bölcsebb lesz; tanítsd az igazat, és öregbíti a tanulságot.
10
A bölcseségnek kezdete az Úrnak félelme; és a Szentnek ismerete az eszesség.
11
Mert én általam sokasulnak meg a te napjaid, és meghosszabbítják néked életednek esztendeit.
12
Ha bölcs vagy, bölcs vagy te magadnak; ha pedig csúfoló vagy, magad vallod kárát.
13
Balgaság asszony fecsegő, bolond és semmit nem tud.
14
És leült az ő házának ajtajába, székre a városnak magas helyein,
15
Hogy hívja az útonjárókat, akik egyenesen mennek útjokon.
16
Ki együgyű? térjen ide, és valaki esztelen, annak ezt mondja:
17
A lopott víz édes, és a titkon való étel gyönyörűséges!
18
És az nem tudja, hogy ott élet nélkül valók vannak; és a pokol mélyébe esnek az ő hivatalosai!