Biblia

1
Salamon bölcs mondásai. A bölcs fiú örvendezteti az ő atyját; a bolond fiú pedig szomorúsága az ő anyjának.
2
Nem használnak a gonoszság kincsei; az igazság pedig megszabadít a halálból.
3
Az Úr nem hagyja éhezni az igaznak lelkét; az istenteleneknek kivánságát pedig elveti.
4
Szegénynyé lesz, aki cselekszik rest kézzel; a gyors munkások keze pedig meggazdagít.
5
Gyűjt nyárban az eszes fiú; álomba merül az aratás idején a megszégyenítő fiú.
6
Áldások vannak az igaznak fején; az istentelenek szája pedig erőszaktételt fed be.
7
Az igaznak emlékezete áldott; a hamisaknak neve pedig megrothad.
8
A bölcs elméjű beveszi a parancsolatokat; a bolond ajkú pedig elveszti magát.
9
Aki tökéletességben jár, bátorsággal jár; aki pedig elferdíti az ő útát, kiismertetik.
10
Aki szemmel hunyorgat, bántást szerez; és a bolond ajkú elesik.
11
Életnek kútfeje az igaznak szája; az istenteleneknek szája pedig erőszaktételt fedez el.
12
A gyűlölség szerez versengést; minden vétket pedig elfedez a szeretet.
13
Az eszesek ajkain bölcseség találtatik; a vessző pedig a bolond hátának való.
14
A bölcsek tudományt rejtegetnek; a bolondnak szája pedig közeli romlás.
15
A gazdagnak marhája az ő megerősített városa; a szűkölködőknek romlása az ő szegénységök.
16
Az igaznak keresménye életre, az istentelennek jövedelme bűnre van.
17
A bölcseség megőrizőnek útja életre van; a fenyítéket elhagyó pedig tévelyeg.
18
Aki elfedezi a gyűlölséget, hazug ajkú az; és aki szól gyalázatot, bolond az.
19
A sok beszédben elmaradhatatlan a vétek; aki pedig megtartóztatja ajkait, az értelmes.
20
Választott ezüst az igaznak nyelve; a gonoszok elméje kevés érő.
21
Az igaznak ajkai sokakat legeltetnek; a bolondok pedig esztelenségökben halnak meg.
22
Az Úrnak áldása, az gazdagít meg, és azzal semmi nem szerez bántást.
23
Miképpen játék a bolondnak bűnt cselekedni, azonképpen az eszes férfiúnak bölcsen cselekedni.
24
Amitől retteg az istentelen, az esik ő rajta; amit pedig kivánnak az igazak, meg lesz.
25
Amint a forgószél ráfuvall, már oda van az istentelen; az igaznak pedig örökké való fundamentoma van.
26
Minémű az ecet a fogaknak és a füst a szemeknek, olyan a rest azoknak, akik azt elküldötték.
27
Az Úrnak félelme hosszabbítja meg a napokat; az istenteleneknek pedig esztendeik megrövidülnek.
28
Az igazaknak reménysége öröm; az istenteleneknek várakozása pedig elvész.
29
Erősség a tökéletesnek az Úrnak úta: de romlás a hamisság cselekedőinek.
30
Az igaz soha meg nem mozdul; de az istentelenek nem lakják a földet.
31
Az igaznak szája bőségesen szól bölcsességet; a gonoszság nyelve pedig kivágatik.
32
Az igaznak ajkai azt tudják, ami kedves; az istenteleneknek szája pedig a gonoszságot.