Biblia

1
A bölcs asszony építi a maga házát; a bolond pedig önkezével rontja el azt.
2
Aki igazán jár, féli az Urat; aki pedig elfordult az ő útaiban, megútálja őt.
3
A bolondnak szájában van kevélységnek pálcája; a bölcseknek pedig beszéde megtartja őket.
4
Mikor nincsenek ökrök: tiszta a jászol; a gabonának bősége pedig az ökörnek erejétől van.
5
A hűséges tanú nem hazud; a hamis tanú pedig hazugságot bocsát szájából.
6
A csúfoló keresi a bölcseséget, és nincs; a tudomány pedig az eszesnek könnyű.
7
Menj el a bolond férfiú elől; és nem ismerted meg a tudománynak beszédét.
8
Az eszesnek bölcsesége az ő útának megértése; a bolondoknak pedig bolondsága csalás.
9
A bolondokat megcsúfolja a bűnért való áldozat; az igazak között pedig jóakarat van.
10
A szív tudja az ő lelke keserűségét; és az ő örömében az idegen nem részes.
11
Az istenteleneknek háza elvész; de az igazaknak sátora megvirágzik.
12
Van olyan út, mely helyesnek látszik az ember előtt, és vége a halálra menő út.
13
Nevetés közben is fáj a szív; és végre az öröm fordul szomorúságra.
14
Az ő útaiból elégszik meg az elfordult elméjű; önmagából pedig a jó férfiú.
15
Az együgyű hisz minden dolognak; az eszes pedig a maga járására vigyáz.
16
A bölcs félvén, eltávozik a gonosztól; a bolond pedig dühöngő és elbizakodott.
17
A hirtelen haragú bolondságot cselekszik, és a cselszövő férfi gyűlölséges lesz.
18
Bírják az esztelenek a bolondságot örökség szerint; az eszesek pedig fonják a tudománynak koszorúját.
19
Meghajtják magokat a gonoszok a jók előtt, és a hamisak az igaznak kapujánál.
20
Még az ő felebarátjánál is útálatos a szegény; a gazdagnak pedig sok a barátja.
21
Aki megútálja az ő felebarátját, vétkezik; aki pedig a szegényekkel kegyelmességet cselekszik, boldog az!
22
Nemde tévelyegnek, akik gonoszt szereznek? kegyelmesség pedig és igazság a jó szerzőknek.
23
Minden munkából nyereség lesz; de az ajkaknak beszédéből csak szűkölködés.
24
A bölcseknek ékességök az ő gazdagságuk; a tudatlanok bolondsága pedig csak bolondság.
25
Lelkeket szabadít meg az igaz bizonyság; hazugságokat szól pedig az álnok.
26
Az Úrnak félelmében erős a bizodalom, és az ő fiainak lesz menedéke.
27
Az Úrnak félelme az életnek kútfeje, a halál tőrének eltávoztatására.
28
A nép sokasága a király dicsősége; a nép elfogyása pedig az uralkodó romlása.
29
A haragra késedelmes bővelkedik értelemmel; aki pedig elméjében hirtelenkedő, bolondságot szerez az.
30
A szelíd szív a testnek élete; az irígység pedig a csontoknak rothadása.
31
Aki elnyomja a szegényt, gyalázattal illeti annak teremtőjét; az pedig tiszteli, aki könyörül a szűkölködőn.
32
Az ő nyavalyájába ejti magát az istentelen; az igaznak pedig halála idején is reménysége van.
33
Az eszesnek elméjében nyugszik a bölcseség; ami pedig a tudatlanokban van, magát hamar megismerteti.
34
Az igazság felmagasztalja a nemzetet; a bűn pedig gyalázatára van a népeknek.
35
A királynak jóakaratja van az eszes szolgához; haragja pedig a megszégyenítőhöz.