Biblia

1
A bölcs fiú enged atyja intésének; de a csúfoló semmi dorgálásnak helyt nem ád.
2
A férfi az ő szájának gyümölcséből él jóval; a hitetlenek lelke pedig bosszúságtétellel.
3
Aki megőrzi az ő száját, megtartja önmagát; aki felnyitja száját, romlása az annak.
4
Kivánsággal felindul, de hiába, a restnek lelke; a gyorsak lelke pedig megkövéredik.
5
A hamis dolgot gyűlöli az igaz; az istentelen pedig gyűlölségessé tesz és megszégyenít.
6
Az igazság megőrzi azt, aki útjában tökéletes; az istentelenség pedig elveszíti a bűnöst.
7
Van, aki hányja gazdagságát, holott semmije sincsen; viszont tetteti magát szegénynek, holott sok marhája van.
8
Az ember életének váltsága lehet az ő gazdagsága; a szegény pedig nem hallja a fenyegetést.
9
Az igazak világossága vígassággal ég; de az istenteleneknek szövétneke kialszik.
10
Csak háborúság lesz a kevélységből: azoknál pedig, akik a tanácsot beveszik, bölcseség van.
11
A hiábavalóságból keresett marha megkisebbül; aki pedig kezével gyűjt, megőregbíti azt.
12
A halogatott reménység beteggé teszi a szívet; de a megadatott kivánság életnek fája.
13
Az igének megútálója megrontatik; aki pedig féli a parancsolatot, jutalmát veszi.
14
A bölcsnek tanítása életnek kútfeje, a halál tőrének eltávoztatására.
15
Jó értelem ád kedvességet; a hitetleneknek pedig útja kemény.
16
Minden eszes cselekszik bölcseséggel; a bolond pedig kijelenti az ő bolondságát.
17
Az istentelen követ bajba esik; a hívséges követ pedig gyógyulás.
18
Szegénység és gyalázat lesz azon, aki a fenyítéktől magát elvonja; aki pedig megfogadja a dorgálást, tiszteltetik.
19
A megnyert kivánság gyönyörűséges a léleknek, és útálatosság a bolondoknak eltávozniok a gonosztól.
20
Aki jár a bölcsekkel, bölcs lesz; aki pedig magát társul adja a bolondokhoz, megromol.
21
A bűnösöket követi a gonosz; az igazaknak pedig jóval fizet Isten.
22
A jó örökséget hágy unokáinak; a bűnösnek marhái pedig eltétetnek az igaz számára.
23
Bő étele lesz a szegényeknek az új törésen; de van olyan, aki igazságtalansága által vész el.
24
Aki megtartóztatja az ő vesszejét, gyűlöli az ő fiát; aki pedig szereti azt, megkeresi őt fenyítékkel.
25
Az igaz eszik az ő kivánságának megelégedéséig; az istentelenek hasa pedig szűkölködik.