Biblia

1
Az éneklőmesternek a gittithre; Dávid zsoltára.
2
Mi Urunk Istenünk, mily felséges a te neved az egész földön, aki az egekre helyezted dicsőségedet.
3
A csecsemők és csecsszopók szájával erősítetted meg hatalmadat a te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszúállót elnémítsd.
4
Mikor látom egeidet, a te újjaidnak munkáját; a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél:
5
Micsoda az ember – mondom – hogy megemlékezel róla? és az embernek fia, hogy gondod van reá?
6
Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt!
7
Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél;
8
Juhokat és mindenféle barmot, és még a mezőnek vadait is;
9
Az ég madarait és a tenger halait, mindent, ami a tenger ösvényein jár.
10
Mi Urunk Istenünk, mily felséges a te neved az egész földön!