Biblia

1
Csináltatott rézoltárt is, melynek hosszúsága húsz sing, szélessége is húsz sing, magassága pedig tíz sing vala.
2
Csináltatott öntött tengert is, mely egyik szélétől fogva a másik széléig tíz sing vala, köröskörül kerek, és öt sing magas, és harminc sing zsinór érte be a kerületit.
3
Az alatt ökör alakok valának köröskörül, tíz lévén egy singnyire, amelyek kört alkotának a tenger körül; az ökör alakok két renddel valának öntve ugyanazon öntésből.
4
Tizenkét ökrön állott; három északra fordulva, három nyugotra, három délre és három napkeletre, és a tenger felül vala rajtok, hátuk pedig mind befelé.
5
Vastagsága egy tenyérnyi volt, és karimája olyan, mint a pohár ajaka, vagy a liliom virága; és háromezer báth fért belé.
6
Csináltatott annakfelette tíz mosdómedencét, és ötöt helyheztete jobbkéz felől, ötöt pedig balkéz felől, hogy azokban mossanak, mossák azt, ami áldozatra való; a tenger pedig avégre vala, hogy abban mosakodjanak a papok.
7
Csináltatott tíz arany gyertyatartót is, az utasítás szerint, és helyhezteté a templomban, ötöt jobbkéz felől, ötöt balkéz felől.
8
Csináltatott tíz asztalt is, amelyeket helyheztete a templomban, ötöt jobbkéz felől, ötöt balkéz felől; csináltatott száz arany medencét is.
9
Megcsináltatá a papok pitvarát is és a nagy tornácot; és ajtókat a tornácra, s azok ajtait rézzel borítá be.
10
A tengert pedig helyhezteté jobbkéz felől napkeletre, délnek ellenébe.
11
Húrám fazekakat, lapátokat és medencéket is csinált. És elvégezé Húrám a mívet, amelyet csinálnia kellett Salamon királynak, az Isten házában;
12
Tudniillik a két oszlopot és a két kerek gömböt a két oszlop tetejére, és a két hálót a két kerek gömb befedezésére, amelyek az oszlopok tetején valának.
13
És négyszáz gránátalmát a két hálóra; két rend gránátalmát minden hálóba a két kerek gömb befedezésére, amelyek az oszlopok tetején valának.
14
Csinála talpakat is, és azokra mosdómedencéket.
15
Egy tengert és tizenkét ökröt az alá.
16
Fazekakat, lapátokat és villákat. Mindezen eszközöket Húrám az ő atyja tiszta rézből csinálta Salamon királynak az Úr háza számára.
17
A Jordán mezején önteté azokat a király az agyagos földben, Sukkót és Seredáta között.
18
Mindezen eszközöket Salamon nagy mennyiségben csináltatá, mert nem tekinték a réznek súlyát.
19
És megcsináltata Salamon minden egyéb felszerelést is, mely az Úr házához szükséges volt: az arany oltárt és az asztalokat, amelyeken a szent kenyerek voltak.
20
A gyertyatartókat és azoknak szövétnekeit is, hogy égjenek azok rendeltetésök szerint a szentek-szentje előtt, finom aranyból.
21
Azok virágait, szövétnekeit és hamvvevőit is aranyból, és pedig tiszta aranyból.
22
És az ollókat, medencéket, tálakat és tömjénezőket finom aranyból, és a ház kapuját, a szentek-szentjéhez való bejárat belső ajtóit és a templom házának belső ajtóit aranyból.