Biblia

1
Mózesnek, az Isten emberének imádsága. Uram, te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre!
2
Minekelőtte hegyek lettek és föld és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké te vagy Isten.
3
Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod: Térjetek vissza embernek fiai!
4
Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel.
5
Elragadod őket; olyanokká lesznek, mint az álom; mint a fű, amely reggel sarjad;
6
Reggel virágzik és sarjad, és estvére elhervad és megszárad.
7
Bizony megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk!
8
Elédbe vetetted a mi álnokságainkat; titkos bűneinket a te orcádnak világa elé.
9
Bizony elmúlik minden mi napunk a te bosszúállásod miatt; megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet.
10
A mi esztendeinknek napjai hetven esztendő, vagy ha feljebb, nyolcvan esztendő, és nagyobb részök nyomorúság és fáradság, amely gyorsan tovatünik, mintha repülnénk.
11
Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességed szerint való bosszúállásodat?
12
Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk.
13
Térj vissza Uram! meddig késel? és könyörülj a te szolgáidon.
14
Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vígadjunk minden mi időnkben.
15
Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt láttunk.
16
Láttassék meg a te műved a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain.
17
És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá!