Biblia

1
Aki a Felségesnek rejtekében lakozik, a Mindenhatónak árnyékában nyugoszik az.
2
Azt mondom az Úrnak: Én oltalmam, váram, Istenem; ő benne bízom!
3
Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől.
4
Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad; paizs és páncél az ő hűsége.
5
Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal;
6
A dögvésztől, amely a homályban jár; a döghaláltól, amely délben pusztít.
7
Elesnek mellőled ezeren, és jobb kezed felől tízezeren; és hozzád nem is közelít.
8
Bizony szemeiddel nézed és meglátod a gonoszoknak megbüntetését!
9
Mert azt mondtad te: Az Úr az én oltalmam; a Felségest választottad a te hajlékoddá:
10
Nem illet téged a veszedelem, és csapás nem közelget a te sátorodhoz;
11
Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden útadban.
12
Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe.
13
Oroszlánon és áspiskígyón jársz, megtaposod az oroszlánkölyköt és a sárkányt.
14
Mivelhogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet!
15
Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt; vele vagyok háborúságában: megmentem és megdicsőítem őt.
16
Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadításomat.