Biblia

1
Aszáf zsoltára. Isten áll az Istennek gyülekezetében, ítél az istenek között.
2
Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Szela.
3
Ítéljetek a szegénynek és árvának; a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot!
4
Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt; a gonoszok kezéből szabadítsátok ki.
5
Nem tudnak, nem értenek, setétségben járnak; a földnek minden fundamentoma inog.
6
Én mondottam: Istenek vagytok ti és a Felségesnek fiai ti mindnyájan:
7
Mindamellett meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármely főember.
8
Kelj fel, oh Isten, ítéld meg a földet, mert néked jutnak örökségül minden népek.