Biblia

1
Az éneklőmesternek a susanheduthra, Dávidnak tanító miktámja;
2
Mikor harcolt a mesopotámiai szirusokkal és a cóbai szirusokkal; és visszafordult Joáb és megverte az Edomitákat a Sóvölgyben, tizenkétezeret.
3
Isten, elvetettél minket, elszélesztettél minket; megharagudtál, hozz vissza minket!
4
Megrendítetted ez országot, ketté szakasztottad; építsd meg romlásait, mert megindult.
5
A te népeddel nehéz dolgokat láttattál: bódító borral itattál minket.
6
Adtál a téged félőknek zászlót, melyet felemeljenek az igazságért. Szela.
7
Hogy megszabaduljanak a te kedveltjeid: segíts jobboddal és hallgass meg minket!
8
Az ő szent helyén mondotta Isten: Örvendezek, kiosztom Sikemet és kimérem a Szukkót völgyét:
9
Enyim Gileád és enyim Manasse, Efraim az én fejemnek oltalma: Júda az én törvény-rendelőm.
10
Moáb az én mosdómedencém, Edomra vetem az én sarumat; te Filisztea nékem örülj!
11
Kicsoda vezet engem az erős városba? Kicsoda kisért el Edomig engem?
12
Nem te-é, oh Isten, aki megvetettél minket, s nem vonultál ki, oh Isten, a mi seregeinkkel?
13
Segíts ki minket a nyomorúságból, mert emberi segítség hiábavaló.
14
Istennel győzedelmet nyerünk, s ő tapodja el ellenségeinket.