Biblia

1
Az éneklőmesternek hangszerre: Dávidé.
2
Hallgasd meg, oh Isten, az én kiáltásomat; figyelmezzél az én könyörgésemre.
3
E föld széléről kiáltok te hozzád; mert szívem elepedt: Vígy el engem innen a sziklára, ahova én nem jutok.
4
Mert te vagy az én menedékem, s erős tornyom az ellenség ellen.
5
Hadd lakozzam a te sátorodban mindörökké; hadd meneküljek a te szárnyaid árnyéka alá! Szela.
6
Mert te, oh Isten, meghallgattad az én fogadásaimat; a te neved tisztelőinek örökségét megadtad nékem.
7
Adj napokat a király napjaihoz, esztendeit nemzedékről nemzedékre nyujtsd.
8
Isten előtt lakozzék örökké; kegyelmedet és hűségedet rendeld ki, hogy őrizzék meg őt.
9
Így éneklem majd a te nevedet szüntelen, hogy beteljesítsem az én fogadásaimat minden napon.