Biblia

1
Az éneklőmesternek, hangszerekkel; Dávid tanítása;
2
Mikor a Zifeusok eljöttek, és azt mondák Saulnak: Nem mi nálunk lappang-é Dávid?
3
Isten, a te neveddel szabadíts meg engemet, és a te hatalmasságoddal állj bosszút értem!
4
Isten, hallgasd meg az én imádságomat, figyelmezz az én szájam beszédeire.
5
Mert idegenek támadtak ellenem, és kegyetlenek keresik lelkemet, akik nem is gondolnak Istenre. Szela.
6
Ímé, Isten segítőm nékem, az Úr az én lelkemnek támogatója.
7
Bosszút áll az utánam leselkedőkön; a te igazságod által rontsd meg őket.
8
Kész szívvel áldozom néked: áldom a te nevedet, Uram, mert jó.
9
Mert minden nyomorúságból megszabadított engem, s megpihentette szemeimet ellenségeimen.