Biblia

1
Az éneklőmesternek, a Kóráh fiainak éneke, a halamothra.
2
Isten a mi oltalmunk és erősségünk! igen bizonyos segítség a nyomorúságban.
3
Azért nem félünk, ha elváltoznék is a föld, ha hegyek omlanának is a tenger közepébe:
4
Zúghatnak, tajtékozhatnak hullámai; hegyek rendülhetnek meg háborgásától. Szela.
5
Forrásainak árja megörvendezteti Isten városát, a Felségesnek szent hajlékait.
6
Az Isten ő közepette van, nem rendül meg; megsegíti Isten virradatkor.
7
Nemzetek zajongnak, országok mozognak; kiereszti hangját, megszeppen a föld.
8
A Seregek Ura velünk van, Jákób Istene a mi várunk. Szela.
9
Jőjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki pusztaságokat szerez a földön;
10
Hadakat némít el a föld széléig; ívet tör, kopját ront, hadi szekereket éget el tűzben.
11
Csendesedjetek és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten! Felmagasztaltatom a nemzetek közt, felmagasztaltatom a földön.
12
A Seregek Ura velünk van, Jákób Istene a mi várunk! Szela.