Biblia

1
Az éneklőmesternek, a Kóráh fiainak zsoltára.
2
Ti népek mind tapsoljatok, harsogjatok Istennek vígságos szóval.
3
Mert az Úr felséges, rettenetes; nagy király az egész földön.
4
Alánk veti a népeket, a nemzeteket lábaink alá.
5
Kiválasztja nékünk örökségünket, Jákób dicsőségét, akit szeret. Szela.
6
Felvonul Isten harsona-szónál, kürtzengés közt az Úr.
7
Énekeljetek Istennek, énekeljetek; énekeljetek királyunknak, énekeljetek!
8
Mert az egész föld királya az Isten: énekeljetek bölcseséggel.
9
Isten uralkodik a nemzetek fölött; Isten ott ül az ő szentségének trónján.
10
Népek fejedelmei gyülekeztek össze, mint Ábrahám Istenének népe, mert Istené a földnek pajzsai; magasságos ő igen!