Biblia

1
Örvendezzetek ti igazak, az Úrban; a hívekhez illik a dícséret.
2
Dicsérjétek az Urat citerával; tízhúrú hárfával zengjetek néki.
3
Énekeljetek néki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón.
4
Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges.
5
Szereti az igazságot és törvényt; az Úr kegyelmével telve a föld.
6
Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregök.
7
Összegyűjti a tenger vizeit, mintegy tömlőbe; tárházakba rakja a hullámokat.
8
Féljen az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tőle minden földi lakó.
9
Mert ő szólt és meglett, ő parancsolt és előállott.
10
Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait.
11
Az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről-nemzedékre.
12
Boldog nép az, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott magának.
13
Az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát.
14
Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára.
15
Ő alkotta mindnyájok szivét, és jól tudja minden tettöket.
16
Nem szabadul meg a király nagy sereggel; a hős sem menekül meg nagy erejével;
17
Megcsal a ló a szabadításban, nagy erejével sem ment meg.
18
Ámde az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat,
19
Hogy kimentse lelköket a halálból, és az éhségben is eltartsa őket.
20
Lelkünk az Urat várja, segítségünk és paizsunk ő.
21
Csak ő benne vigad a mi szívünk, csak az ő szent nevében bízunk!
22
Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, amiképpen bíztunk te benned.