Biblia

1
Az éneklőmesternek, Dávid zsoltára.
2
Te benned bíztam, Uram! Ne szégyenüljek meg soha; igazságoddal szabadíts meg engem.
3
Hajtsd hozzám füledet, hamar szabadíts meg; légy nékem erős kőszálam, erődített házam, hogy megtarts engem.
4
Mert kősziklám és védőváram vagy te; vezess hát engem a te nevedért és vezérelj engemet.
5
Ments ki engem a hálóból, amelyet titkon vetettek nékem; hiszen te vagy az én erősségem.
6
Kezedre bízom lelkemet, te váltasz meg engemet, oh Uram, hűséges Isten.
7
Gyűlölöm a hazug hiúságok híveit, és az Úrban bízom én.
8
Hadd vigadjak és örüljek a te kegyelmednek, amiért meglátod nyomorúságomat és megismered a háborúságokban lelkemet;
9
És nem rekesztesz be engem ellenség kezébe, sőt tágas térre állatod lábaimat.
10
Könyörülj rajtam, Uram, mert szorongattatom; elsenyved a búbánat miatt szemem, lelkem, testem.
11
Mert bánatban enyészik életem, és sóhajtásban múlnak éveim; bűnöm miatt roskadoz erőm, és kiasznak csontjaim.
12
Temérdek üldözőm miatt csúfsággá lettem, kivált szomszédaimé, és ismerőseimnek félelmévé; akik az utcán látnak, elfutnak tőlem.
13
Töröltettem, akár a halott, az emlékezetből; olyanná lettem, mint az elroshadt edény.
14
Mert hallottam sokak rágalmát, iszonyatosságot mindenfelől, amint együtt tanácskoztak ellenem, és tervezték, hogy elrabolják lelkemet.
15
De én benned bízom, Uram! Azt mondom: Te vagy Istenem.
16
Életem ideje kezedben van: szabadíts meg ellenségeim kezéből és üldözőimtől.
17
Világosítsd meg orcádat a te szolgádon, tarts meg engem jóvoltodból.
18
Uram, ne szégyenüljek meg, mivelhogy hívlak téged; a gonoszok szégyenüljenek meg és pusztuljanak a Seolba.
19
A hazug ajkak némuljanak el, amelyek vakmerően szólnak az igaz ellen, kevélységgel és megvetéssel.
20
Mily bőséges a te jóságod, amelyet fentartasz a téged félőknek, és megbizonyítasz a te benned bízókon az emberek fiai előtt.
21
Elrejted őket a te orcádnak rejtekében az emberek zendülései elől; sátorban őrzöd őket a perpatvarkodó nyelvektől.
22
Áldott az Úr, hogy csodálatossá tette kegyelmét rajtam, mint egy megerősített városon!
23
Én ugyan azt gondoltam ijedtemben: Elvettettem szemeid elől; de mégis meghallgattad esedezéseimnek szavát, mikor kiáltottam hozzád.
24
Szeressétek az Urat mind ti ő kedveltjei; a híveket megőrzi az Úr és bőven megfizet a kevélyen cselekvőknek!
25
Legyetek erősek és bátorodjék a ti szívetek mindnyájan, akik várjátok az Urat!