Biblia

1
Az éneklőmesternek; Dávid zsoltára.
2
Hallgasson meg téged az Úr a szükség idején; oltalmazzon meg téged a Jákób Istenének neve.
3
Küldjön néked segítséget a szent helyről; és a Sionból támogasson téged.
4
Emlékezzék meg minden ételáldozatodról, és égőáldozataidat találja kövéreknek. Szela.
5
Cselekedjék veled szíved szerint, és teljesítse minden szándékodat.
6
Hogy örvendhessünk a te szabadulásodban, és a mi Istenünk nevében zászlót lobogtassunk: teljesítse az Úr minden kérésedet!
7
Most tudom, hogy az Úr megsegíti felkentjét; meghallgatja őt szent egeiből jobbjának segítő erejével.
8
Ezek szekerekben, amazok lovakban bíznak; mi pedig az Úrnak, a mi Istenünknek nevéről emlékezünk meg.
9
Azok meghanyatlanak és elesnek; mi pedig felkelünk és megállunk.
10
Uram, segítsd meg a királyt! Hallgasson meg minket, mikor kiáltunk hozzá.