Biblia

1
Az éneklőmesternek; Dávid zsoltára.
2
Uram, a te erősségedben örül a király, és a te segítségedben felette örvendez.
3
Szívének kivánságát megadtad néki; és ajkainak kérését nem tagadtad meg. Szela.
4
Sőt eléje vitted javaidnak áldásait; szín-arany koronát tettél fejére.
5
Életet kért tőled: adtál néki hosszú időt, örökkévalót és végtelent.
6
Nagy az ő dicsősége a te segítséged által; fényt és méltóságot adtál reája.
7
Sőt áldássá tetted őt örökké, megvidámítottad őt színed örömével.
8
Bizony a király bízik az Úrban, és nem inog meg, mert vele a Magasságosnak kegyelme.
9
Megtalálja kezed minden ellenségedet; jobbod megtalálja gyűlölőidet.
10
Tüzes kemencévé teszed őket megjelenésed idején; az Úr az ő haragjában elnyeli őket és tűz emészti meg őket.
11
Gyümölcsüket kiveszted e földről, és magvokat az emberek fiai közül.
12
Mert gonoszságot terveztek ellened, csalárdságot gondoltak, de nem vihetik ki;
13
Mert meghátráltatod őket, íved húrjait arcuknak feszíted.
14
Emelkedjél fel Uram, a te erőddel, hadd énekeljünk, hadd zengedezzük hatalmadat!