Biblia

1
Dicsérjétek az Urat! Dicsérjétek az Urat az égből; dicsérjétek őt a magas helyeken!
2
Dicsérjétek őt angyalai mind; dicsérjétek őt minden ő serege!
3
Dicsérjétek őt: nap és hold; dicsérjétek őt mind: fényes csillagai!
4
Dicsérjétek őt egeknek egei, és ti vizek, amelyek az ég felett vagytok!
5
Dicsérjék ők az Úrnak nevét, mert parancsolt és előállottak ők.
6
Örök időre állította fel őket; törvényt szabott és nem tér el attól.
7
Dicsérjétek az Urat a földről: viziszörnyek és mély vizek ti mind!
8
Tűz és jégeső, hó és köd, szélvihar, amelyek az ő rendelését cselekszik;
9
Ti hegyek és halmok mindnyájan, minden gyümölcsfa s mind ti cédrusok;
10
Vadak és minden barmok, férgek és szárnyas állatok;
11
Földi királyok és minden nemzet, fejedelmek és mind ti földi bírák!
12
Ifjak és szűzek, vének gyermekekkel:
13
Dicsérjék az Úrnak nevét, mert az ő neve dicső egyedül; az ő dicsősége égre-földre kihat!
14
És felemelte az ő népének szarvát. Dicsőítse minden ő kegyeltje: Izráel fiai, a hozzá közel való nép. Dicsérjétek az Urat!