Biblia

1
Dicsérjétek az Urat! Hiszen Istenünkről énekelni jó; hiszen őt dicsérni gyönyörűséges és illendő dolog!
2
Az Úr építi Jeruzsálemet, összegyűjti Izráelnek elűzötteit;
3
Meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket.
4
Elrendeli a csillagok számát, és mindnyájokat nevéről nevezi.
5
Nagy a mi Urunk és igen hatalmas, s bölcseségének nincsen határa.
6
Megtartja az Úr a nyomorultakat; a gonoszokat földig megalázza.
7
Énekeljetek az Úrnak hálaadással, pengessetek hárfát a mi Istenünknek!
8
Aki beborítja az eget felhővel, esőt készít a föld számára, és füvet sarjaszt a hegyeken;
9
Aki megadja táplálékát a baromnak, a holló-fiaknak, amelyek kárognak.
10
Nem paripák erejében telik kedve, nem is a férfi lábszáraiban gyönyörködik;
11
Az őt félőkben gyönyörködik az Úr, akik kegyelmében reménykednek.
12
Dicsőitsd Jeruzsálem az Urat! Dicsérd, oh Sion, a te Istenedet!
13
Mert erősekké teszi kapuid zárait, s megáldja benned a te fiaidat.
14
Békességet ád határaidnak, megelégít téged a legjobb búzával.
15
Leküldi parancsolatát a földre, nagy hirtelen lefut az ő rendelete!
16
Olyan havat ád, mint a gyapjú, és szórja a deret, mint a port.
17
Darabokban szórja le jegét: ki állhatna meg az ő fagya előtt?
18
Kibocsátja szavát s szétolvasztja őket; megindítja szelét s vizek folydogálnak.
19
Közli igéit Jákóbbal, törvényeit s végzéseit Izráellel.
20
Nem tesz így egyetlen néppel sem; végzéseit sem tudatja velök. Dicsérjétek az Urat!