Biblia

1
Kivánatosb a jó hírnév nagy gazdagságnál; ezüstnél és aranynál a kedvesség jobb.
2
A gazdag és szegény összetalálkoznak, mindkettőt pedig az Úr szerzi.
3
Az eszes meglátja a bajt és elrejti magát; a bolondok pedig neki mennek és kárát vallják.
4
Az alázatosságnak bére az Úr félelme, gazdagság és tisztesség és élet.
5
Tövisek és tőrök vannak a gonosznak útában; aki megőrzi a maga lelkét, távol jár azoktól.
6
Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint; még mikor megvénhedik is, el nem távozik attól.
7
A gazdag a szegényeken uralkodik, és szolgája a kölcsönvevő a kölcsönadónak.
8
Aki vet álnokságot, arat nyomorúságot; és az ő haragjának vesszeje megtöretik.
9
Az irgalmas szemű ember megáldatik, mert adott az ő kenyeréből a szegénynek.
10
Űzd el a csúfolót, és elmegy a háborgás is, és megszünik a patvarkodás és a szidalmazás.
11
Aki szereti a szívnek tisztaságát, beszéde kedvesség: annak barátja a király.
12
Az Úrnak szemei megőrzik a tudományt; a hitetlennek beszédét pedig felforgatja.
13
A rest azt mondja: oroszlán van ottkin, az utcák közepén megölettetném.
14
Mély verem az idegen asszonyoknak szája; akire haragszik az Úr, oda esik.
15
A gyermek elméjéhez köttetett a bolondság; de a fenyítés vesszeje messze elűzi ő tőle azt.
16
Aki elnyomja a szegényt, hogy szaporítsa az ő marháját; aki ád a gazdagnak: végre szűkölködésre jut.
17
Hajtsd füledet, és hallgasd a bölcseknek beszédeit; és a te elmédet figyelmeztesd az én tudományomra.
18
Mert gyönyörűséges lesz, ha megtartod azokat szívedben; legyenek együtt állandók a te ajkaidon!
19
Hogy az Úrban legyen a te bizodalmad, arra tanítottalak ma téged, igen, téged.
20
Nem írtam-é néked drága szép tanulságokat, tanácsokban és tudományban?
21
Hogy tudtodra adjam néked az igazság beszédinek bizonyos voltát: hogy igaz beszédet vígy válaszul elküldőidnek.
22
Ne rabold ki a szegényt, mert szegény ő; és meg ne rontsd a nyomorultat a kapuban;
23
Mert az Úr forgatja azoknak ügyét, és az ő kirablóik életét elragadja.
24
Ne tarts barátságot a haragossal, és a dühösködővel ne menj;
25
Hogy el ne tanuld az ő útait, és tőrt ne keress tennen magadnak.
26
Ne légy azok közt, akik kézbe csapnak, akik adósságért kezeskednek.
27
Ha nincs néked miből megadnod; miért vegye el a te ágyadat te alólad?
28
Ne bontsd el a régi határt, melyet csináltak a te eleid.
29
Láttál-é az ő dolgában szorgalmatos embert? A királyok előtt álland, nem marad meg az alsó rendűek között.