Biblia

1
Jobb a tökéletesen járó szegény a gonosz nyelvűnél, aki bolond.
2
A lélek sem jó tudomány nélkül; és aki csak a lábával siet, hibázik.
3
Az embernek bolondsága fordítja el az ő útát, és az Úr ellen haragszik az ő szíve.
4
A gazdagság szaporítja a sok barátot; a szegénytől pedig az ő barátja elválik.
5
A hamis tanú büntetetlen nem marad, és a hazugságoknak szólója meg nem szabadul.
6
Sokan hizelegnek a nemeslelkű embernek, és minden barát az adakozóé.
7
A szegényt minden atyjafia gyűlöli, még barátai is eltávolodnak tőle; unszolja szavakkal, de ők eltünnek.
8
Aki értelmet szerez, szereti az életét, aki megőrzi az értelmességet, jót nyer.
9
A hamis bizonyság nem marad büntetlen, és aki hazugságokat beszél, elvész.
10
Nem illik a bolondhoz a gyönyörködés; sokkal inkább nem illik a szolgának uralkodni a fejedelmeken.
11
Az embernek értelme hosszútűrővé teszi őt; és ékességére van néki elhallgatni a vétket.
12
Mint az ifjú oroszlánnak ordítása, olyan a királynak haragja; mint a harmat pedig a füvön, az ő jóakaratja.
13
Romlása az ő atyjának a bolond fiú, és mint a szüntelen csepegés, az asszonynak zsémbelődése.
14
A ház és marha atyától való örökség; az Úrtól van pedig az értelmes feleség.
15
A restség álomba merít, és a lomha lélek megéhezik.
16
Aki megtartja a parancsolatot, megtartja ő magát; aki nem vigyáz útaira, meghal.
17
Kölcsön ád az Úrnak, aki kegyelmes a szegényhez; és az ő jótéteményét megfizeti néki.
18
Fenyítsd meg a te fiadat, mert még van remény felőle; de annyira, hogy őt megöld, ne vigyen haragod.
19
A nagy haragú ember büntetést szenvedjen, mert ha menteni akarod, még növeled haragját.
20
Engedj a tanácsnak, és vedd be az erkölcsi oktatást; hogy bölcs légy végre.
21
Sok gondolat van az ember elméjében; de csak az Úrnak tanácsa áll meg.
22
Amit leginkább kell embernek kivánni, az irgalmasság az, és jobb a szegény a hazug férfiúnál.
23
Az Úrnak félelme életre visz; és az ilyen megelégedve tölti az éjet, gonosszal nem illettetik.
24
Bemártja a rest az ő kezét a tálba, de már a szájához nem viszi vissza.
25
Ha a csúfolót megvered, az együgyű lesz okosabb; és ha megdorgálod az eszest, megérti a tudományt.
26
Aki atyjával erőszakoskodik, anyját elűzi: gyalázatos és megszégyenítő fiú az.
27
Szünjél meg, fiam, hallgatni az olyan tanítást, mely téged arra visz, hogy a bölcseségnek igéjétől eltévedj.
28
A semmirevaló bizonyság csúfolja a törvényt; az istentelenek szája elnyeli a gonoszságot.
29
A csúfolóknak készíttettek a büntetések, és az ütések a bolondok hátának.