Biblia

1
És szóla az Úr Mózesnek és Áronnak, mondván:
2
Az Izráel fiai, kiki az ő zászlója alatt, az ő atyáik háznépének jeleivel járjon tábort, a gyülekezet sátora körül járjon tábort annak oldalai felől.
3
Így járjanak pedig tábort: Keletre naptámadat felől Júda táborának zászlója az ő seregeivel; és Júda fiainak fejedelme Naasson, Amminádáb fia.
4
Az ő serege pedig, vagyis az ő megszámláltjaik: hetvennégy ezer és hatszáz.
5
Mellette pedig tábort járjon Izsakhár törzse, és Izsakhár fiainak fejedelme Néthánéel, Suárnak fia.
6
Az ő serege pedig, vagyis az ő megszámláltjaik: ötvennégy ezer és négyszáz.
7
Zebulon törzse, és Zebulon fiainak fejedelme Eliáb, Hélon fia.
8
Az ő serege pedig, vagyis az ő megszámláltjaik: ötvenhét ezer és négyszáz.
9
Mindnyájan, akik megszámlálva voltak Júda táborában: száz nyolcvanhat ezer és négyszáz, az ő seregeik szerint. Ezek induljanak előre.
10
Rúben táborának zászlója legyen dél felől az ő seregeivel, és Rúben fiainak fejedelme Elisúr, Sedeúr fia.
11
Az ő serege pedig, vagyis az ő megszámláltjaik: negyvenhat ezer és ötszáz.
12
Mellette pedig tábort járjon Simeon törzse, és Simeon fiainak fejedelme: Selúmiel, Surisaddai fia.
13
Az ő serege pedig, vagyis az ő megszámláltjaik: ötvenkilenc ezer és háromszáz.
14
Azután Gád törzse, és Gád fiainak fejedelme: Eliásáf, a Réuel fia.
15
Az ő serege pedig, vagyis az ő megszámláltjaik: negyvenöt ezer és hatszáz ötven.
16
Mindnyájan, akik megszámlálva voltak Rúben táborában: száz ötvenegy ezer és négyszáz ötven az ő seregeik szerint. Ezek másodszorra induljanak.
17
Azután induljon a gyülekezet sátora, a léviták táborával, a táboroknak közepette: amiképpen tábort járnak, akképpen induljanak, kiki az ő helyén, az ő zászlója mellett.
18
Efraim táborának zászlója az ő seregeivel nyugot felé legyen, és Efraim fiainak fejedelme: Elisáma, Ammihud fia.
19
Az ő serege pedig, vagyis az ő megszámláltjaik: negyven ezer és ötszáz.
20
És ő mellette legyen Manasse törzse, és Manasse fiainak fejedelme Gámliel, Pédasur fia.
21
Az ő serege pedig, vagyis az ő megszámláltjaik, harminckét ezer és hétszáz.
22
Azután legyen Benjámin törzse és Benjámin fiainak fejedelme: Abidám, Gideóni fia.
23
Az ő serege pedig, vagyis az ő megszámláltjaik: harmincöt ezer és négyszáz.
24
Mindnyájan akik megszámlálva voltak Efraim táborában, száz nyolcezer és száz az ő seregeik szerint. Ezek harmadszorra induljanak.
25
Dán táborának zászlója legyen észak felől az ő seregeivel, és a Dán fiainak fejedelme: Ahiézer, Ammisaddai fia.
26
Az ő serege pedig, vagyis az ő megszámláltjaik: hatvankét ezer és hétszáz.
27
Mellette pedig tábort járjon Áser törzse, és Áser fiainak fejedelme: Págiel, az Okhrán fia.
28
Az ő serege pedig, vagyis az ő megszámláltjaik: negyvenegy ezer és ötszáz.
29
Azután legyen Nafthali törzse, és Nafthali fiainak fejedelme: Akhira, Enán fia.
30
Az ő serege pedig, vagyis az ő megszámláltjaik: ötvenhárom ezer és négyszáz.
31
Mindnyájan, akik megszámlálva voltak Dán táborában, száz ötvenhét ezer és hatszáz; utóljára induljanak az ő zászlóik szerint.
32
Ezek Izráel fiainak megszámláltjai az ő atyáiknak háznépei szerint; mindnyájan, akik megszámlálva voltak táboronként, az ő seregeik szerint: hatszáz háromezer ötszáz és ötven.
33
De a léviták nem voltak számba véve Izráel fiai között, amint megparancsolta volt az Úr Mózesnek.
34
És cselekedének Izráel fiai mind aszerint, amint parancsolta volt az Úr Mózesnek: akképpen járának tábort, az ő zászlóik szerint, és úgy indulának, kiki az ő nemzetsége szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint.