Biblia

1
Majd felele az Úr Jóbnak a forgószélből és monda:
2
Ki az, aki elhomályosítja az örök rendet tudatlan beszéddel?
3
Nosza övezd fel, mint férfiú derekadat, én majd kérdezlek, te meg taníts engem!
4
Hol voltál, mikor a földnek alapot vetettem? Mondd meg, ha tudsz valami okosat!
5
Ki határozta meg mértékeit, ugyan tudod-é; avagy ki húzta el felette a mérő zsinórt?
6
Mire bocsátották le oszlopait, avagy ki vetette fel szegeletkövét;
7
Mikor együtt örvendezének a hajnalcsillagok, és Istennek minden fiai vigadozának?
8
És kicsoda zárta el ajtókkal a tengert, amikor előtünt, az anyaméhből kijött;
9
Mikor ruházatává a felhőt tevém, takarójául pedig a sürű homályt?
10
Mikor reávontam törvényemet, zárat és ajtókat veték eléje:
11
És azt mondám: Eddig jőjj és ne tovább; ez itt ellene áll kevély habjaidnak!
12
Parancsoltál-é a reggelnek, amióta megvagy? Kimutattad-é a hajnalnak a helyét?
13
Hogy belefogózzék a földnek széleibe, és lerázassanak a gonoszok róla.
14
Hogy átváltozzék mint a megpecsételt agyag, és előálljon, mint egy ruhában.
15
Hogy a gonoszoktól elvétessék világosságuk, és a fölemelt kar összetöressék?
16
Eljutottál-é a tenger forrásáig, bejártad-é a mélységnek fenekét?
17
Megnyíltak-é néked a halálnak kapui; a halál árnyékának kapuit láttad-é?
18
Áttekintetted-é a föld szélességét, mondd meg, ha mindezt jól tudod?
19
Melyik út visz oda, hol a világosság lakik, és a sötétségnek hol van a helye?
20
Hogy visszavinnéd azt az ő határába, és hogy megismernéd lakása útjait.
21
Tudod te ezt, hiszen már akkor megszülettél; napjaidnak száma nagy!
22
Eljutottál-é a hónak tárházához; vagy a jégesőnek tárházát láttad-é?
23
Amit fentartottam a szükség idejére, a harc és háború napjára?
24
Melyik út visz oda, ahol szétoszlik a világosság, és szétterjed a keleti szél a földön?
25
Ki hasított nyílást a záporesőnek, és a mennydörgő villámnak útat?
26
Hogy aláessék az ember nélkül való földre, a pusztaságra, holott senki sincsen;
27
Hogy megitasson pusztát, sivatagot, és hogy sarjasszon zsenge pázsitot?
28
Van-é atyja az esőnek, és ki szülte a harmat cseppjeit?
29
Kinek méhéből jött elő a jég, és az ég daráját kicsoda szülte?
30
Miként rejtőznek el a vizek mintegy kő alá, és mint zárul be a mély vizek színe?
31
Összekötheted-é a fiastyúk szálait; a kaszáscsillag köteleit megoldhatod-é?
32
A hajnalcsillagot előhozhatod-é az ő idejében, avagy a göncölszekeret forgathatod-é fiával együtt?
33
Ismered-é az ég törvényeit, vagy te határozod-é meg uralmát a földön?
34
Felemelheted-é szavadat a felhőig, hogy a vizeknek bősége beborítson téged?
35
Kibocsáthatod-é a villámokat, hogy elmenjenek, vagy mondják-é néked: Itt vagyunk?
36
Ki helyezett bölcseséget a setét felhőkbe, vagy a tüneményeknek ki adott értelmet?
37
Ki számlálta meg a bárányfelhőket bölcseséggel, és ki üríti ki az égnek tömlőit;
38
Mikor a por híg sárrá változik, és a göröngyök összetapadnak?