Biblia

1
Felele pedig Jób, és monda:
2
Még most is keserű az én beszédem; súlyosabb rajtam a csapás, ha panaszkodom.
3
Oh ha tudnám, hogy megtalálom őt, elmennék szinte az ő székéig.
4
Elébe terjeszteném ügyemet, számat megtölteném mentő erősségekkel.
5
Hadd tudnám meg, mely szavakkal felelne nékem; hadd érteném meg, mit szólana hozzám.
6
Vajjon erejének nagy volta szerint perelne-é velem? Nem; csak figyelmezne reám!
7
Ott egy igaz perelne ő vele; azért megszabadulhatnék birámtól örökre!
8
Ámde kelet felé megyek és nincsen ő, nyugot felé és nem veszem őt észre.
9
Bal kéz felől cselekszik, de meg nem foghatom; jobb kéz felől rejtőzködik és nem láthatom.
10
De ő jól tudja az én utamat. Ha megvizsgálna engem, úgy kerülnék ki, mint az arany.
11
Lábam az ő nyomdokát követte; utát megőriztem és nem hajoltam el.
12
Az ő ajakinak parancsolatától sem tértem el; szájának beszédeit többre becsültem, mint életem táplálékát.
13
Ő azonban megmarad egy mellett. Kicsoda téríthetné el őt? És amit megkiván lelke, azt meg is teszi.
14
Bizony végbe viszi, ami felőlem elrendeltetett, és ilyen még sok van ő nála.
15
Azért rettegek az ő színe előtt, és ha csak rá gondolok is, félek tőle.
16
Mert Isten félemlítette meg az én szívemet, a Mindenható rettentett meg engem.
17
Miért is nem pusztultam el e sötétség előtt, vagy miért nem takarta el előlem e homályt?!