Biblia

1
Azután ismét felemelém szemeimet, és látám, hogy ímé, egy könyv repül vala.
2
És monda nékem: Mit látsz te? És én mondám: Látok egy repülő könyvet, húsz sing a hossza és tíz sing a széle.
3
És monda nékem: Ez az átok, amely kihat az egész föld színére; mert mindaz, aki lop, ehhez képest fog innen kiirtatni, és mindaz, aki hamisan esküszik, ehhez képest fog innen kiirtatni.
4
Kibocsátom ezt, szól a Seregeknek Ura, és bemegy a lopónak házába, és annak házába, aki hamisan esküszik az én nevemre, és ott marad annak házában, és megemészti azt, s annak fáit és köveit.
5
Majd kijöve az angyal, aki beszél vala velem, és monda nékem: Emeld csak fel szemeidet, és lásd meg: micsoda az, ami kijön?
6
És mondám: Micsoda ez? Ő pedig mondá: Az, ami kijön, mérőedény. És mondá: Ilyen a formájok az egész földön.
7
És ímé, egy kerek ón-darab repül vala, és ül vala egy asszony a mérő-edény közepében.
8
És mondá: Ez az istentelenség. És veté ezt a mérő-edény közepébe, a darab ónt pedig veté annak szájára.
9
És felemelém szemeimet, és látám, hogy ímé, két asszony jöve elő, és szél vala szárnyaikban, és szárnyaik olyanok, mint az eszterágnak szárnyai, és felemelék a mérő-edényt a föld és az ég közé.
10
És mondám az angyalnak, aki beszél vala velem: Hová viszik ezek a mérő-edényt?
11
És mondá nékem: Hogy házat építsenek annak a Sineár földén, és oda erősítsék, és ott hagyják azt a maga helyén.