Biblia

1
Dicsérjétek az Urat! Énekeljetek az Úrnak új éneket; dicsérje őt a kegyesek gyülekezete!
2
Örvendezzen Izráel az ő teremtőjében: Sionnak fiai örüljenek az ő királyukban!
3
Dicsérjék az ő nevét tánccal; dobbal és hárfával zengjenek néki.
4
Mert kedveli az Úr az ő népét, a szenvedőket szabadulással dicsőíti meg.
5
Vígadozzanak a kegyesek tisztességben; ujjongjanak nyugvó helyökön.
6
Isten-dicsőítés legyen torkukban, kétélű fegyver kezeikben;
7
Hogy bosszút álljanak a pogányokon, és megfenyítsék a nemzeteket!
8
Hogy láncra fűzzék királyaikat, főembereiket pedig vas-bilincsekbe.
9
Hogy végrehajtsák rajtok a megírott ítéletet. Dicsőség ez az ő minden kegyeltjére! Dicsérjétek az Urat!