Biblia

1
Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökkévaló az ő kegyelme!
2
Mondja hát Izráel, hogy örökkévaló az ő kegyelme!
3
Mondja hát az Áron háza, hogy örökkévaló az ő kegyelme!
4
Mondják hát, akik félik az Urat, hogy örökkévaló az ő kegyelme!
5
Szükségemben segítségül hívám az Urat, meghallgatott és tágas térre tett engem az Úr.
6
Velem van az Úr, nem félek; mit árthat nékem ember?
7
Velem van az Úr az én segítőim közt, és nézni fogok az én gyűlölőimre.
8
Jobb az Úrban bízni, mint emberekben reménykedni.
9
Jobb az Úrban bízni, mint főemberekben reménykedni.
10
Körülvettek engem mind a pogányok, de az Úr nevében elvesztém őket.
11
Körülvettek, bizony körülvettek engem, de az Úr nevében elvesztém őket.
12
Körülvettek engem, mint méhek; eloltattak, mint tövis-tűz, mert az Úr nevében elvesztém őket.
13
Igen taszítottál engem, hogy elessem; de az Úr megsegített engem.
14
Erősségem és énekem az Úr, és ő lőn nékem szabadulásul.
15
Vígasságnak és szabadulásnak szava van az igazak sátoraiban: Az Úrnak jobbkeze hatalmasan cselekedett!
16
Az Úrnak jobbkeze felmagasztaltatott; az Úrnak jobbkeze hatalmasan cselekedett!
17
Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úrnak cselekedeteit!
18
Keményen megostorozott engem az Úr; de nem adott át engem a halálnak.
19
Nyissátok meg nékem az igazságnak kapuit, hogy bemenjek azokon és dicsérjem az Urat!
20
Ez az Úrnak kapuja; igazak mennek be azon.
21
Magasztallak téged, hogy meghallgattál, és szabadításomul lettél!
22
A kő amelyet az építők megvetettek, szegeletkővé lett!
23
Az Úrtól lett ez, csodálatos ez a mi szemeink előtt!
24
Ez a nap az, amelyet az Úr rendelt; örvendezzünk és vígadjunk ezen!
25
Oh Uram, segíts most; oh Uram, adj most jó előmenetelt!
26
Áldott, aki jő az Úrnak nevében; áldunk titeket, akik az Úr házából valók vagytok!
27
Isten az Úr és ő világosított meg minket. Kötelekkel kössétek az ünnepi áldozatot az oltár szarvához.
28
Istenem vagy te, azért hálát adok néked! Én Istenem, magasztallak téged.
29
Magasztaljátok az Urat, mert jó; mert örökkévaló az ő kegyelme!