Biblia

1
Kiálts csak! Van-é, aki felelne néked? A szentek közül melyikhez fordulsz?
2
Mert a bolondot boszúság öli meg, az együgyűt pedig buzgóság veszti el.
3
Láttam, hogy egy bolond gyökerezni kezdett, de nagy hamar megátkoztam szép hajlékát.
4
Fiai messze estek a szabadulástól: a kapuban megrontatnak, mert nincs, aki kimentse őket.
5
Amit learatnak néki, az éhező eszi meg, a töviskerítésből is elviszi azt, kincseiket tőrvetők nyelik el.
6
Mert nem porból támad a veszedelem s nem földből sarjad a nyomorúság!
7
Hanem nyomorúságra születik az ember, amint felfelé szállnak a parázs szikrái.
8
Azért én a Mindenhatóhoz folyamodnám, az Istenre bíznám ügyemet.
9
Aki nagy, végére mehetetlen dolgokat művel, és csudákat, amiknek száma nincsen.
10
Aki esőt ad a földnek színére, és a mezőkre vizet bocsát.
11
Hogy az alázatosokat felmagasztalja, és a gyászolókat szabadulással vidámítsa.
12
Aki semmivé teszi a csalárdok gondolatait, hogy szándékukat kezeik véghez ne vihessék.
13
Aki megfogja a bölcseket az ő csalárdságukban, és a hamisak tanácsát hiábavalóvá teszi.
14
Nappal sötétségre bukkannak, és délben is tapogatva járnak, mint éjszaka.
15
Aki megszabadítja a fegyvertől, az ő szájoktól, és az erősnek kezéből a szegényt;
16
Hogy legyen reménysége a szegénynek, és a hamisság befogja az ő száját.
17
Ímé, boldog ember az, akit Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad!
18
Mert ő megsebez, de be is kötöz, összezúz, de kezei meg is gyógyítanak.
19
Hat bajodból megszabadít, és a hetedikben sem illet a veszedelem téged.
20
Az éhínségben megment téged a haláltól, és a háborúban a fegyveres kezektől.
21
A nyelvek ostora elől rejtve leszel, és nem kell félned, hogy a pusztulás rád következik.
22
A pusztulást és drágaságot neveted, és a fenevadaktól sem félsz.
23
Mert a mezőn való kövekkel is frigyed lesz, és a mezei vad is békességben lesz veled.
24
Majd megtudod, hogy békességben lesz a te sátorod, s ha megvizsgálod a te hajlékodat, nem találsz benne hiányt.
25
Majd megtudod, hogy a te magod megszaporodik, és a te sarjadékod, mint a mezőn a fű.
26
Érett korban térsz a koporsóba, amint a maga idején takaríttatik be a learatott gabona.
27
Ímé ezt kutattuk mi ki, így van ez. Hallgass erre, jegyezd meg magadnak.