Biblia

1
Annakokáért a szabadságban, melyre minket Krisztus megszabadított, álljatok meg, és ne kötelezzétek meg ismét magatokat szolgaságnak igájával.
2
Ímé, én Pál mondom néktek, hogy ha körülmetélkedtek, Krisztus néktek semmit sem használ.
3
Bizonyságot teszek pedig ismét minden embernek, aki körülmetélkedik, hogy köteles az egész törvényt megtartani.
4
Elszakadtatok Krisztustól, akik a törvény által akartok megigazulni, a kegyelemből kiestetek.
5
Mert mi a Lélek által, hitből várjuk az igazság reménységét.
6
Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem ér semmit, sem a körülmetélkedetlenség, hanem a szeretet által munkálkodó hit.
7
Jól futottatok; kicsoda gátolt meg titeket, hogy ne engedelmeskedjetek az igazságnak?
8
Ez a hitetés nem attól van, aki titeket hív.
9
Kis kovász az egész tésztát megkeleszti.
10
Bizodalmam van az Úrban ti hozzátok, hogy más értelemben nem lesztek; de aki titeket megzavar, elveszi az ítéletet, bárki legyen.
11
Én pedig atyámfiai, ha még a körülmetélést hirdetem, miért üldöztetem mégis? Akkor eltöröltetett a kereszt botránya.
12
Bárcsak ki is metszetnék magukat, akik titeket bujtogatnak.
13
Mert ti szabadságra hivattatok atyámfiai; csakhogy a szabadság ürügy ne legyen a testnek, sőt szeretettel szolgáljatok egymásnak.
14
Mert az egész törvény ez egy ígében teljesedik be: Szeresd felebarátodat, mint magadat.
15
Ha pedig egymást marjátok és faljátok, vigyázzatok, hogy egymást fel ne emésszétek.
16
Mondom pedig, Lélek szerint járjatok, és a testnek kívánságát véghez ne vigyétek.
17
Mert a test a lélek ellen törekedik, a lélek pedig a test ellen; ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, amiket akartok.
18
Ha azonban a Lélektől vezéreltettek, nem vagytok a törvény alatt.
19
A testnek cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás.
20
Bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, gyűlölködések, harag, patvarkodások, visszavonások, pártütések,
21
Irígységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások és ezekhez hasonlók: melyekről előre mondom néktek, amiképpen már ezelőtt is mondottam, hogy akik ilyeneket cselekesznek, Isten országának örökösei nem lesznek.
22
De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség.
23
Az ilyenek ellen nincs törvény.
24
Akik pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt.
25
Ha Lélek szerint élünk, Lélek szerint is járjunk.
26
Ne legyünk hiú dicsőség kívánók, egymást ingerlők, egymásra irígykedők.