Biblia

1
Intelek azért mindenek előtt, hogy tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások minden emberekért,
2
Királyokért és minden méltóságban levőkért, hogy csendes és nyugodalmas életet éljünk, teljes istenfélelemmel és tisztességgel.
3
Mert ez jó és kedves dolog a mi megtartó Istenünk előtt,
4
Aki azt akarja, hogy minden ember idvezüljön és az igazság ismeretére eljusson.
5
Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus,
6
Aki adta önmagát váltságul mindenekért, mint tanúbizonyság a maga idejében,
7
Ami végett rendeltettem én hirdetővé és apostollá (igazságot szólok a Krisztusban, nem hazudok), pogányok tanítójává hitben és igazságban.
8
Akarom azért, hogy imádkozzanak a férfiak minden helyen, tiszta kezeket emelvén föl harag és versengés nélkül.
9
Hasonlatosképpen az asszonyok tisztességes öltözetben, szemérmetességgel és mértékletességgel ékesítsék magokat; nem hajfonatokkal és aranynyal vagy gyöngyökkel, vagy drága öltözékkel,
10
Hanem, amint illik az istenfélelmet valló asszonyokhoz, jó cselekedetekkel.
11
Az asszony csendességben tanuljon teljes engedelmességgel.
12
A tanítást pedig nem engedem meg az asszonynak, sem hogy a férfin uralkodjék, hanem legyen csendességben.
13
Mert Ádám teremtetett elsőnek, azután Éva.
14
És Ádám nem csalattatott meg, hanem az asszony megcsalattatván, bűnbe esett:
15
Mindazáltal megtartatik a gyermekszüléskor, ha megmaradnak a hitben és szeretetben és a szent életben mértékletességgel.