Biblia

1
Aszáf tanítása. Miért vetettél el, oh Isten, teljesen? Miért füstölög haragod a te legelődnek juhai ellen?
2
Emlékezzél meg a te gyülekezetedről, amelyet régen szerzettél és amelyet megváltottál: a te örökségednek részéről, a Sion hegyéről, amelyen lakozol!
3
Lépj fel a teljes pusztaságba; mindent tönkre tett az ellenség a szent helyen!
4
Támadóid a te gyülekezeted hajlékában ordítanak: jeleiket tűzték fel jelekké.
5
Úgy tünnek fel, mint mikor valaki fejszéjét emelgeti az erdőnek sűrű fáira.
6
Faragványait már mind összetördelték: fejszékkel és pőrölyökkel.
7
Szent helyedet lángba borították; neved hajlékát földig megfertőztették.
8
Ezt mondották szívökben: Dúljuk fel őket mindenestől! Felgyújtották Istennek minden hajlékát az országban.
9
Jeleinket nem látjuk, próféta nincs többé, és nincs közöttünk, aki tudná: meddig tart ez?
10
Meddig szidalmaz, oh Isten, a sanyargató? Örökké gyalázza-é az ellenség a te nevedet?
11
Miért húzod vissza kezedet, jobbodat? Vond ki kebeledből: végezz!
12
Pedig Isten az én királyom eleitől fogva, aki szabadításokat mível e föld közepette.
13
Te hasítottad ketté a tengert erőddel; te törted össze a cethalak fejeit a vizekben.
14
Te rontottad meg a leviathánnak fejét, s adtad azt eledelül a pusztai népnek.
15
Te fakasztottad fel a forrást és patakot, te száraztottad meg az örök folyókat.
16
Tiéd a nappal, az éjszaka is tiéd; te formáltad a világosságot és a napot.
17
Te szabtad meg a földnek minden határát: a nyarat és a telet te formáltad.
18
Emlékezzél meg erről: ellenség szidalmazta az Urat, s bolond nép káromolta a te nevedet.
19
Ne adjad a fenevadnak a te gerlicédnek lelkét; szegényeidnek gyülekezetéről ne feledkezzél meg végképpen!
20
Tekints a szövetségre; mert telve vannak e földnek rejtekhelyei zsaroló tanyákkal.
21
A megrontott ne térjen szégyenvallással vissza; a nyomorult és szűkölködő dicsérje a te nevedet.
22
Kelj fel, oh Isten, és védd a te ügyedet; emlékezzél meg a te gyaláztatásodról, amelylyel naponként illet téged a bolond!
23
Ne felejtkezzél el ellenségeidnek szaváról, és az ellened támadók háborgatásáról, amely szüntelen nevekedik!