Biblia

1
Az éneklőmesternek, Dávidtól, emlékeztetésre.
2
Isten, az én szabadításomra, Uram, az én segítségemre siess!
3
Szégyenüljenek meg és piruljanak, akik életemre törnek; riadjanak vissza és gyalázat érje őket, akik bajomat kivánják.
4
Hátráljanak meg gyalázatosságuk miatt, akik azt mondják nékem: Hehé, hehé!
5
Örülnek és örvendeznek majd benned mindazok, akik keresnek tégedet, és ezt mondják majd szüntelen, akik szeretik a te szabadításodat: Magasztaltassék fel az Isten!
6
Én pedig szegény és nyomorult vagyok: siess hozzám, oh Isten; segedelmem és szabadítóm vagy te Uram: ne késsél!