Biblia

1
Dávid dicsérő éneke. Magasztallak téged, Istenem, királyom, és áldom nevedet örökkön örökké!
2
Minden napon áldalak téged, és dicsérem neved örökkön örökké!
3
Nagy az Úr és igen dicséretes, és az ő nagysága megfoghatatlan.
4
Nemzedék nemzedéknek dícséri műveidet, s jelentgeti a te hatalmasságodat.
5
A te méltóságod dicső fényéről, és csodálatos dolgaidról elmélkedem.
6
Rettenetes voltod hatalmát beszélik, és én a te nagyságos dolgaidat hirdetem.
7
A te nagy jóságod emlékeiről áradoznak, és a te igazságodnak örvendeznek.
8
Irgalmas és könyörületes az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű.
9
Jó az Úr mindenki iránt, és könyörületes minden teremtményéhez.
10
Dicsér téged, Uram minden teremtményed és áldanak téged a te kegyeltjeid.
11
Országodnak dicsőségéről szólnak, és a te hatalmadat beszélik.
12
Hogy tudtul adják az ember fiainak az ő hatalmát, és az ő országának fényes dicsőségét.
13
A te országod örökre fennálló ország, és a te uralkodásod nemzedékről nemzedékre.
14
Az Úr megtámogat minden elesendőt, és felegyenesít minden meggörnyedtet.
15
Mindenki szemei te reád vigyáznak, és te idejében megadod eledelöket.
16
Megnyitod a te kezedet, és megelégítesz minden élőt ingyen.
17
Igaz az Úr minden ő útában, és minden dolgában kegyelmes.
18
Közel van az Úr minden őt hívóhoz; mindenkihez, aki hűséggel hívja őt.
19
Beteljesíti az őt félőknek kivánságát; kiáltásukat meghallgatja és megsegíti őket.
20
Megőrzi az Úr mindazokat, akik őt szeretik; de a gonoszokat mind megsemmisíti.
21
Az Úr dicséretét beszélje ajkam, és az ő szent nevét áldja minden test örökkön örökké!