Biblia

1
Ének. Dávid zsoltára.
2
Kész az én szívem, oh Isten, hadd énekeljek és zengedezzek; az én dicsőségem is kész.
3
Serkenj fel te lant és hárfa, hadd keltsem fel a hajnalt!
4
Hálát adok néked a népek között Uram, és zengedezek néked a nemzetek között!
5
Mert nagy, egek felett való a te kegyelmed, és a felhőkig ér a te hűséges voltod!
6
Magasztaltassál fel, oh Isten, az egek felett, és dicsőséged legyen az egész földön!
7
Hogy megszabaduljanak a te szeretteid, segíts a te jobb kezeddel és hallgass meg engem!
8
Az ő szentélyében szólott az Isten: Örvendezek, hogy eloszthatom Sikhemet, és felmérhetem Sukkothnak völgyét.
9
Enyém Gileád, enyém Manassé; Efraim az én fejemnek védelme, Júda az én törvényrendelőm.
10
Moáb az én mosdómedencém, Edomra az én saruimat vetem, Filistea felett kacagok.
11
Kicsoda visz el engem a kerített városba? kicsoda vezérel engem Edomig?
12
Nem te vagy-é, oh Isten, aki megvetettél minket, hogy ki ne menj, oh Isten, a mi seregeinkkel?
13
Adj szabadulást nékünk az ellenségtől, mert hiábavaló az emberi segítség!
14
Istennel hatalmasan cselekszünk, és ő megtapodja ellenségeinket.