Biblia

1
Jobb a száraz falat, melylyel van csendesség; mint a levágott barmokkal teljes ház, melyben háborúság van.
2
Az értelmes szolga uralkodik a gyalázatos fiún, és az atyafiak között az örökségnek részét veszi.
3
Az olvasztótégely az ezüst számára van, és a kemence az aranyéra; a szívek vizsgálója pedig az Úr.
4
A gonosztevő hallgat az álnok beszédekre, a csalárd hallgat a gonosz nyelvre.
5
Aki megcsúfolja a szegényt, gyalázattal illeti annak Teremtőjét; aki gyönyörködik másnak nyomorúságában, büntetlen nem lészen!
6
A véneknek ékessége az unokák, és a fiaknak ékessége az atyák.
7
Nem illik a bolondnak az ékes beszéd; még kevésbbé a tisztességesnek a hazug beszéd.
8
Drága kő az ajándék elfogadójának szemei előtt; mindenütt, ahova csak fordul, okosan cselekszik.
9
Elfedezi a vétket, aki keresi a szeretetet; aki pedig ismétlen előhoz egy dolgot, elszakasztja egymástól a barátságosokat is.
10
Foganatosb a dorgálás az eszesnél, mint ha megvernéd a bolondot százszor is.
11
Csak ellenkezést keres a gonosz, végre kegyetlen követ bocsáttatik ellene.
12
Találjon valakire a fiától megfosztott medve, csak ne a bolond az ő bolondságában.
13
Aki fizet gonoszt a jóért, nem távozik el a gonosz annak házától.
14
Mint aki árvizet szabadít el, olyan a háborúság kezdete; azért minekelőtte kihatna, hagyd el a versengést.
15
Aki igaznak mondja a bűnöst, és kárhoztatja az igazat, útálatos az Úrnak egyaránt mind a kettő.
16
Miért van a vétel ára a bolondnak kezében a bölcseség megszerzésére, holott nincsen néki elméje?
17
Minden időben szeret, aki igaz barát, és testvérül születik a nyomorúság idejére.
18
Értelmetlen ember az, aki kezét adja, fogadván kezességet barátja előtt.
19
Szereti a gonoszt, aki szereti a háborúságot; aki magasbítja kapuját, romlást keres.
20
Az elfordult szívű ember nem nyerhet jót, és aki az ő nyelvével gonosz, esik nyomorúságba.
21
Aki szül bolondot, szüli ő magának bánatra; és nem örvendez a bolondnak atyja.
22
A vidám elme jó orvosságul szolgál; a szomorú lélek pedig megszáraztja a csontokat.
23
A kebelből kivett ajándékot az istentelen elveszi, a törvény útának elfordítására.
24
Az eszesnek orcájából kitetszik a bölcseség; a bolondnak pedig szemei országolnak a földnek végéig.
25
Búsulása az ő atyjának a bolond fiú, és az ő szülőjének keserűsége.
26
Még megbirságolni is az igazat nem jó, a tisztességest megverni igazságáért.
27
Aki megtartóztatja beszédét, az tudós ember, és aki higgadt lelkű, az értelmes férfiú.
28
Még a bolond is, amikor hallgat, bölcsnek ítéltetik; mikor ajkait bezárja, eszesnek.