Biblia

1
És Ahasvérus király adót vettete a földre és a tenger szigeteire.
2
Az ő erejének és hatalmának minden cselekedete pedig és Márdokeus nagy méltóságának története, amellyel felmagasztalá őt a király, avagy nincsenek-é megírva Média és Persia királyainak évkönyveiben,
3
Mert a zsidó Márdokeus második volt Ahasvérus király után, nagy a zsidók között, és kedves az ő atyjafiai sokasága előtt, aki javát keresé népének, és békességet szerze minden ivadékának.