Keresés a Bibliában

Keresés a [Károli Gáspár] Bibliában a következő kifejezésre: [Jehova], találatok száma: [7].
Verssorrend változtatásSzöveg
Mózes I. könyve:22:14És nevezé Ábrahám annak a helynek nevét Jehova-jire-nek. Azért mondják ma is: Az Úr hegyén a gondviselés.
Mózes I. könyve:32:9És monda Jákób: Óh én atyámnak Ábrahámnak Istene, és én atyámnak Izsáknak Istene, Jehova! ki azt mondád nékem: Térj vissza hazádba, a te rokonságod közé, s jól tészek veled:
Mózes II. könyve:6:3Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak úgy jelentem meg mint mindenható Isten, de az én Jehova nevemen nem voltam előttük ismeretes.
Mózes II. könyve:15:3Vitéz harcos az Úr; az ő neve Jehova.
Mózes II. könyve:17:15És építe Mózes oltárt és nevezé nevét Jehova-Nisszi-nek.
Bírák könyve:6:24És építe ott Gedeon oltárt az Úrnak, és nevezé azt Jehova-Salomnak (azaz: az Úr a béke), mely mind e mai napig megvan az Abiézer nemzetségének városában, Ofrában.
Zsoltárok könyve:83:19Hogy megtudják, hogy te, akinek neve Jehova, egymagad vagy felséges Isten az egész földön.