Biblia

1
Kérjetek esőt az Úrtól a késői eső idején! Az Úr villámlást szerez, és záporesőt ad nékik, és kinek-kinek füvet a mezőn.
2
Mert a bálványok hazugságot szólnak, a varázslók pedig hamisságot látnak és üres álmokat beszélnek, hiábavalósággal vígasztalnak; azért elszélednek, mint a juhnyáj, amely sanyarog, mert nincs pásztora.
3
Haragra gerjedtem a pásztorok ellen, és megfenyítem a bakokat. Bizony megfenyíti a Seregeknek Ura az ő nyáját, a Júda házát, és olyanokká teszi őket, amilyen a harcra felékesített ló.
4
Közülök támad a szegletkő, közülök a szeg, közülök a harci ív, közülök egyszersmind minden sarcoló.
5
És olyanok lesznek, mint a hősök, akik az utcák sarát tapodják a harcban, és harcolnak, mert velök van az Úr, és megszégyenítik a lovon ülőket.
6
És megerősítem a Júda házát, és a József házát megsegítem, és visszahozom őket, mert szánom őket, és olyanokká lesznek, mintha el sem vetettem volna őket; mert én vagyok az Úr, az ő Istenök, és meghallgatom őket.
7
Efraim is olyan lesz, mint egy hős, és örvendeznek majd mintegy bortól ittasodva, és látják fiaik és örvendeznek; örvend az ő szívök az Úrban.
8
Süvöltök nékik és egybegyűjtöm őket, mert megszabadítom őket, és megsokasulnak, amint megsokasultak vala.
9
És széthintem őket a népek között, hogy a messze földeken is emlegessenek engem, és fiakat neveljenek és visszatérjenek.
10
Mert visszatérítem őket, Égyiptom földéről, Assiriából is összegyűjtöm őket, és behozom őket Gileád és Libánon földjére, és elég sem lesz nékik.
11
És átvonulnak a nyomor tengerén, és megveri a tenger hullámait, és kiszáradnak a folyam örvényei, letöretik Assiriának kevélysége, és Égyiptom királyi pálcája elvész.
12
És megerősítem őket az Úrban, és az ő nevében járnak, így szól az Úr.