Biblia

1
Jób pedig felele, és monda:
2
Bezzeg jól segítettél a tehetetlenen, meggyámolítottad az erőtelen kart!
3
Bezzeg jó tanácsot adtál a tudatlannak, és sok értelmet tanusítottál!
4
Kivel beszélgettél, és kinek a lelke jött ki belőled?
5
A halottak is megremegnek tőle; a vizek alatt levők és azok lakói is.
6
Az alvilág mezítelen előtte, és eltakaratlan a holtak országa.
7
Ő terjeszti ki északot az üresség fölé és függeszti föl a földet a semmiség fölé.
8
Ő köti össze felhőibe a vizeket úgy, hogy a felhő alattok meg nem hasad.
9
Ő rejti el királyi székének színét, felhőjét fölibe terítvén.
10
Ő szab határt a víz színe fölé – a világosságnak és setétségnek elvégződéséig.
11
Az egek oszlopai megrendülnek, és düledeznek fenyegetéseitől.
12
Erejével felriasztja a tengert, és bölcseségével megtöri Ráhábot.
13
Lehelletével megékesíti az eget, keze átdöfi a futó kígyót.
14
Ímé, ezek az ő útainak részei, de mily kicsiny rész az, amit meghallunk abból! Ám az ő hatalmának mennydörgését ki érthetné meg?