Biblia

1
Dicsérjétek az Urat! Dicsérjétek az Úrnak nevét, dicsérjétek szolgái az Úrnak!
2
Akik álltok az Úrnak házában, Istenünk házának pitvaraiban.
3
Dicsérjétek az Urat, mert jó az Úr; zengjétek nevét, mert gyönyörűséges!
4
Mert kiválasztá magának az Úr Jákóbot, Izráelt a saját örökségéül.
5
Én bizony tudom, hogy nagy az Úr, és a mi Urunk minden istennél különb.
6
Mind megteszi az Úr, amit akar: az egekben és a földön, a vizekben és minden mélységben.
7
Felemeli a felhőket a földnek széléről; villámlást készít, hogy eső legyen, s szelet hoz elő tárházaiból.
8
Aki megverte Égyiptom elsőszülötteit, az emberétől a baroméig.
9
Jeleket és csodákat küldött rád, oh Égyiptom, Faraóra és összes szolgáira.
10
Aki megvert sok népet, és megölt erős királyokat:
11
Szíhont, az Emoreusok királyát, meg Ógot, a Básán királyát, és Kanaánnak minden királyát.
12
És odaadta földüket örökségül; örökségül saját népének, Izráelnek.
13
Uram! Örökkévaló a te neved; nemzedékről nemzedékre emlegetnek téged.
14
Mert birája az Úr az ő népének, és könyörületes az ő szolgái iránt.
15
A pogányok bálványai ezüst és arany, emberi kezek alkotásai.
16
Szájok van, de nem beszélnek, szemeik vannak, de nem látnak;
17
Füleik vannak, de nem hallanak, és lehellet sincsen szájokban!
18
Hasonlók lesznek hozzájuk alkotóik is, és mindazok, akik bíznak bennök.
19
Izráel háznépe: áldjátok az Urat! Áronnak háznépe: áldjátok az Urat!
20
Lévinek háznépe: áldjátok az Urat! Kik félik az Urat: áldjátok az Urat!
21
Áldott az Úr a Sionon, aki Jeruzsálemben lakozik! Dicsérjétek az Urat!